Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pozorišnoj djelatnosti Kantona Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pozorišnoj djelatnosti Kantona Sarajevo

Rezultat: 
Usvojen

Nakon iscrpljene liste prijavljenih diskutanta i obraćanja ministra klulture i sporta Ivice Šarića, predsjedavajuća je predložila, a  SKUPŠTINA JE  PO NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POZORIŠNOJ DJELATNOSTI KANTONA SARAJEVO JEDNOGLASNO (25 "ZA") DONIJELA SLJEDEĆE ZAKLJUČKE:

  1. Utvrđuje se Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pozorišnoj djelatnosti Kantona Sarajevo;
  2. Javna rasprava održaće se u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanova i trajaće na sugestiju ministra,  15 dana.
  3. Primjedbe, prijedlozi, sugestije zastupnika i mišljenja radnih tijela Skupštine dostavljaju se Vladi Kantona Sarajevo koja organizuje i provodi javnu raspravu.
  4. Vlada Kantona Sarajevo dužna je da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini Izvještaj o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja, kao i da da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćeni u pripremi Prijedloga zakona o pozorišnoj djelatnosti Kantona Sarajevo.

Vertical Tabs