Program rada sa Finansijskim planom KJU „Gerontološki centar“ za 2013.godinu;