Finansijski izvještaj o radu javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja za 2009. godinu sa finansijskim planom za 2010. godinu (zbirno);

Puni naziv tačke: 

Finansijski izvještaj o radu javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja za 2009. godinu sa finansijskim planom za 2010. godinu (zbirno);

Rezultat: 
Usvojen

Skupstina, vecinom glasova ( suzdr. 5) usvojila Finansijski izvjestaj 0 rad
javnih ustanova iz oblasti predskolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja za 2009. godinu sa finansijski
planom za 2010.godinu (zbimo

Vertical Tabs