Izvještaj o radu ustanova iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za školsku 2009./10. godinu sa programom rada za školsku 2010./11. godinu

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu ustanova iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za školsku 2009./10. godinu sa programom rada za školsku 2010./11. godinu

Rezultat: 
Usvojen

Skupstina je vecinom glasova (suzdr. 5.) usvojila Izvjestaj 0 radu ustanova iz oblasti predskolskog odgoja i obrazovanj
za skolsku 2009/2010 godinu sa programom rada za skolsku 2010111 godinu;

Vertical Tabs