Prijedlog zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Prijedlog zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo

Rezultat: 
Usvojen

Skupstina je, vecinom glasova (suzdr. 5) donijela Zakon 0 primjeni Zakona 0
drzavnoj sluzbi u FBiH u Kantonu Sarajevo.

Vertical Tabs