Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda, rashoda i izdataka Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2011. godinu

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda, rashoda i izdataka Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2011. godinu

Rezultat: 
Usvojen

Prijavljenih za raspravu vise nije bilo te je Skupstina, vecinom glasova (uzdrzA) donijela Odluku 0 davanju saglasnosti
na Finansijski plan prihoda, rashoda i izdataka Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2011 godinu.

Vertical Tabs