Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2010. godinu, na koji je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2010. godinu, na koji je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora

Rezultat: 
Usvojen

Skupština je usvojila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2010. godinu, na koji je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora.