2 Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na novi tekst Sporazuma o saradnji između Kantona Sarajevo (BiH) i Varaždinske županije (Republika Hrvatska)

Puni naziv tačke: 

2 Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na novi tekst Sporazuma o saradnji između Kantona Sarajevo (BiH) i Varaždinske županije (Republika Hrvatska)

Rezultat: 
Usvojen

Poslanici su jednoglasno usvojili Odluku O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NOVI TEKST SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU KANTONA SARAJEVO (BIH) I VARAŽDINSKE ŽUPANIJE (REPUBLIKA HRVATSKA);

Vertical Tabs