1 Stavlja se van snage Odluka o davanju saglasnostina tekst sporazuma o saradnji između Kantona Sarajevo (BiH) i Varaždinske županije (Republika Hrvatska) donesena na sjednici održanoj 17.02..2011. godine;

Puni naziv tačke: 

1 Stavlja se van snage Odluka o davanju saglasnostina tekst sporazuma o saradnji između Kantona Sarajevo (BiH) i Varaždinske županije (Republika Hrvatska) donesena na sjednici održanoj 17.02..2011. godine;

Rezultat: 
Usvojen

Poslanici su jednoglasno prihvadili Odluku o STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TEKST SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU KANTONA SARAJEVO (BIH) I VARAŽDINSKE ŽUPANIJE (REPUBLIKA HRVATSKA) DONESENA NA SJEDNICI ODRŽANOJ 17.02.2011. GODINE;

Vertical Tabs