Nacrt zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo;

Puni naziv tačke: 

Nacrt zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo;

Rezultat: 
Usvojen

Skupština je jednoglasno donijela slijedeće
zaključke:
1. Utvrđuje se Nacrt zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo i stavlja na javnu raspravu;
2. Javna rasprava održat će se u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanovama i trajat će 30 dana;
3. Primjedbe, prijedlozi, sugestije zastupnika i mišljenja radnih tijela Skupštine dostavljaju se Vladi Kantona Sarajevo koja organizuje i provodi javnu raspravu
4. Vlada Kantona Sarajevo dužna je da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini izvještaj o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja, kao i da da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćena i pripremi Prijedlog zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo.

Vertical Tabs