Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju;

Puni naziv tačke: 

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju;

Rezultat: 
Usvojen

Skupština, većinom glasova (suzdr.8. prot.2.) donijelka slijedeće
ZAKLJUČKE:
1.Utvrđuje se Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, i stavlja na javnu raspravu
2. Javna rasprava održat će se u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanova i trajat će 30 dana.
3. Primjedbe, prijedlozi, sugestije zastupnika i mišljenja radnih tijela Skupštine dostavljaju se Vladi Kantona Sarajevo koja organizuje i provodi javnu raspravu.
4.Vlada Kantona Sarajevo dužna je da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini Izvještaj o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja kao i da da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćeni i pripremi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i odgoju.

Vertical Tabs