Izvještaj o realizaciji Programa obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo u 2011.godini sa financijskim izvještajem

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o realizaciji Programa obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo u 2011. godini sa financijskim izvještajem

Rezultat: 
Usvojen

GLASANJU JE PRISTUPILO 18 POSLANIKA I SKUPŠTINA JE JEDNOGLASNO USVOJILA IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA OBAVEZNE PREVENTIVNE SISTEMATSKE DERATIZACIJE NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO U 2011. GODINI SA FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJEM.

Vertical Tabs