Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu

Puni naziv tačke: 

Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu

Rezultat: 
Usvojen

Skupština je, većinom glasova (25 za, 4 suzdržana i 1 protiv) donijela sljedeće ZAKLJUČKE:
1. Utvrđuje se Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu:
2. Javna rasprava održaće se u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanova i trajaće 21 dan.
3. Primjedbe, prijedlozi, sugestije zastupnika i mišljenja radnih tijela Skupštine dostavljaju se Vladi Kantona Sarajevo koja organizuje i provodi javnu raspravu.
4. Vlada Kantona Sarajevo dužna je da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini Izvještaj o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja, kao i da da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćni u pripremi Prijedlog Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu

Vertical Tabs