Izvještaj o radu i Program rada JU „Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i Program rada JU „Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo"

Rezultat: 
Usvojen

GLASANJU JE PRISTUPILO 26 POSLANIKA I SKUPŠTINA JE JEDNOGLASNO USVOJILA IZVJEŠTAJE O POSLOVANJU ZA PRETHODNU GODINU I PROGRAME RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA TEKUĆU GODINU ZA SVE KANTONALNE JAVNE USTANOVE IZ DOMENA SOCIJALNE SKRBI.

Vertical Tabs