Nacrt zakona o pružanju besplatne pravne pomoći (hitni postupak)

Puni naziv tačke: 

Nacrt zakona o pružanju besplatne pravne pomoći (hitni postupak)

Rezultat: 
Usvojen

Skupština je većinom glasova
(21 za, 7 suzdržanih) , donijela slijedeće Zaključke:
1. Utvrđuje se Nacrt zakona o pružanju besplatne pravne pomoći;
2. Javna rasprava održaće se u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanova i trajaće 15 dana;
3. Primjedbe, prijedlozi, sugestije zastupnika i mišljenja radnih tijela Skupštine dostavljaju se Vladi Kantona Sarajevo koja organizuje i provodi javnu raspravu;
4. Vlada Kantona Sarajevo dužna je da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini Izvještaj o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja, kao i da da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćeni u pripremi Prijedlog zakona o pružanju besplatne pravne pomoći.

Vertical Tabs