Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine (hitni postupak);

Puni naziv tačke: 

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine (hitni postupak);

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

Skupština je jednoglasno (31 za), potvrdila slijedeće Zaključke:
1. Utvrđuje se Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca /branitelja BIH;
2. Javna rasprava održaće se u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanovama i trajaće 30 dana;
3. Primjedbe, prijedlozi, sugestije zastupnika i mišljenja radnih tijela Skupštine dostavljaju se Vladi Kantona Sarajevo koja organizuje i provodi javnu raspravu;
4. Vlada Kantona Sarajevo dužna je da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini Izvještaj o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja, kao i da da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćni u pripremi Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca BIH;
5. odobrava se organizacija ukopa u Aleji veterana na groblju Vlakovo licima zaslužnim u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, a ovaj zaključak će se primjenjivati do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o dopunskim praviam boraca branitelja BIH.

Vertical Tabs