Financijski izvještaj Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo za 2011. godinu sa Revizorskim izvještajem

Puni naziv tačke: 

Financijski izvještaj Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo za 2011. godinu sa Revizorskim izvještajem

Rezultat: 
Usvojen

NAKON RASPRAVE, GLASANJU JE PRISTUPILO 27 POSLANIKA I SKUPŠTINA JE VEĆINOM GLASOVA (22 ZA, 1 SUZDRŽAN I 4 PROTIV) USVOJILA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU SARAJEVO ZA 2011. GODINU

Vertical Tabs