Nacrt zakona o održavanju čistoće i upravljanju komunalnim otpadom

Puni naziv tačke: 

Nacrt zakona o održavanju čistoće i upravljanju komunalnim otpadom

Rezultat: 
Usvojen

Nakon rasprave, Skupština je, jednoglasno (28 za), donijela slijedeće Zaključke:

1. Utvrđuje se Nacrt zakona o održavanju čistoće i upravljanju komunalnim otpadom;
2. Javna rasprava održaće se u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanova i trajaće 60 dana.
3. Primjedbe, prijedlozi, sugestije zastupnika i mišljenja radnih tijela Skupštine dostavljaju se Vladi Kantona Sarajevo koja organizuje i provodi javnu raspravu.
4. Vlada Kantona Sarajevo dužna je da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini Izvještaj o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja, kao i da da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćni u pripremi Prijedlog zakona o održavanju čistoće i upravljanju komunalnim otpadom;

Vertical Tabs