Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2012.godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2012.godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

NAKON POJEDINAČNOG IZJAŠNJAVANJA, SKUPŠTINA JE VEĆINOM GLASOVA (19 “ZA”, 1 “UZDRŽAN”) USVOJILA IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU.