Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2012. godinu

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2012. godinu

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

GLASANJU JE PRISTUPIO 21 POSLANIK I SKUPŠTINA JE VEĆINOM GLASOVA (“ZA” 18, “uzdržanih” 3) USVOJILA IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA 2012. GODINU.

Predsjednik Kluba samostalnih poslanika je izrazio sumnju u glasanje, pa je sekretar Skupštine Abid Kolašinac proveo pojedinačnu prozivku za glasanje. NAKON IZJAŠNJAVANJA 18 POSLANIKA JE GLASALO “ZA” I 2 SU BILA SUZDRŽANA.

Vertical Tabs