Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju na koje je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju na koje je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2011. godinu

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

GLASANJU JE PRISTUPILO 28 POSLANIKA I IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU, NA KOJE JE PRETHODNO DATO MIŠLJNJE OVLAŠTENOG REVIZORA, FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA ZA ČLANOVE PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNE VOJNE INVALIDE, DEMOBILIZIRANE BORCE I PROGNANE OSOBE ZA 2011. GODINU SKUPŠTINA JE USVOJILA JEDNOGLASNO.

Vertical Tabs