Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o financijskom poslovanju za 2011. godinu

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o financijskom poslovanju za 2011. godinu

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

Glasanju su pritupila 24 poslanika i SKUPŠTINA JE, JEDNOGLASNO DONIJELA ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVJEŠTAJ O RADU FONDA KANTONA SARAJEVO ZA STIPENDIRANJE I ŠKOLOVANJE DJECE BORACA, POGINULIH BORACA I POGINULIH CIVILA - ŽRTAVA RATA „IKRE” SA IZVJEŠTAJEM O FINANCIJSKOM POSLOVANJU ZA 2011. GODINU.

Vertical Tabs