Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na program rada i Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za 2013. godinu

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na program rada i Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za 2013. godinu

Rezultat: 
Usvojen

GLASANJU SU PRISTUPILA 23 POSLANIKA I SKUPŠTINA JE JEDNOGLASNO DONIJELA ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA ZA 2013. GODINU.

Vertical Tabs