Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2011. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-nužnog smještaja i Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2012. godinu

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2011. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-nužnog smještaja i Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2012. godinu

Rezultat: 
Usvojen

Za pitanja i raspravu nije bilo prijavljenih, pa je predsjedavajuća pozvala poslanike da pristupe izjašnjavanju o IZVJEŠTAJU O REALIZACIJI PLANA POVRATKA U I IZ KANTONA SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.-31.12.2011. GODINE, SA OSVRTOM NA PROBLEMATIKU OBEZBJEĐENJA ALTERNATIVNOG-NUŽNOG SMJEŠTAJA I PLANA POVRATKA U I IZ KANTONA SARAJEVO ZA 2012. GODINU

SKUPŠTINA JEDNOGLASNO (24 ZA) USVOJILA OVAJ IZVJEŠTAJ.

Vertical Tabs