Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo

Rezultat: 
Usvojen

Skupština, jednoglasno donijela slijedeće ZAKLJUČKE:
1.Utvrđuje se Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo i upučuje na javnu raspravu;
2.Javna rasprava održaće se u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanova i trajaće 30 dana.
3.Primjedbe, prijedlozi, sugestije poslanika i mišljenja radnih tijela Skupštine dostavljaju se Vladi Kantona Sarajevo koja organizuje i provodi javnu raspravu.
4.Vlada Kantona Sarajevo dužna je da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini Izvještaj o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja kao i da da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćeni i pripremi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo.

Vertical Tabs