Nacrt zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Nacrt zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo

Rezultat: 
Usvojen

Nakon pauze, Skupština je jednoglasno (24 za ), usvojila sljedeće ZAKLJUČKE:

1. Utvrđuje se Nacrt zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo
2. Javna rasprava održat će se u kantonalnim organima jedinicama lokalne samouprave naučnim i stručnim ustanovama i trajat će 15 dana
3. Primjedbe, prijedlozi, sugestije zastupnika, mišljenja radin tijela Skupštine dostavljaju se Vladi Kantona koja organizuje i provodi janu raspravu
4. Vlada Kantona Sarajevo dužna je da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini izvještaj o rezultatima rasprave koji sadrži i primjedbe i prijedloge i mišljenja, kao i da da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi ili mišljenja nisu prihvaćeni u pripremi prijedloga zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo

Vertical Tabs