Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01.-30.06.2012. godine sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog – nužnog smještaja

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01.-30.06.2012. godine sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog – nužnog smještaja

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs