Strategija razvoja kulture u Kantonu Sarajevo za period 2022. - 2027. godina

Strategija razvoja kulture u Kantonu Sarajevo za period 2022. - 2027. godina
Vrsta: 
Ostalo
Oblast: 
OBLAST KULTURE I SPORTA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
04.2024
Nosilac posla: 
Ministarstvo kulture i sporta
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2024
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu