Stigla nova oprema za KJKP Park

Danas je upriličena primopredaja još jednog dijela nove opreme za KJKP Park. U ovo preduzeće stiglo je još 10 novih motornih pila, 12 visokokapacitetnih puhača za prikupljanje lišća, pokošene trave i neugaženog snijega, dvije pokretne radionice alata u vrjednosti 8.000 KM i 10 profesionalnih merdevina za rad na visini od četiri metara.
Radi se o realizaciji Sporazuma o finansijskom ulaganju Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS  prema kojem  će ukupna vrijednost robe iznosit će 500.000 KM.

"Nastavljamo opremati komunalna preduzeća sa novim alatima i opremom za rad, što je jedan od preduslova za održavanje grada čistim", rekao je ovom prilikom ministar komunalne privrede i infrastrukture KS Srđan Mandić.
U narednim danima radnici Park-a na raspolaganju će imati i još jednu auto korpu, koja će pomoći u obavljanju brojnih poslova na visini do 21 metar, dok će amortizovana i istrošena mehanizacija i oprema biti obnovljena sa sedam novim rajder i samohodnim kosilica u vrijednosti 210.000 KM.
Poslovi održavanja javnih zelenih površina lakše će se obavljati i nabavkom novog vozila za prijevoz otpada, a u pitanju je novi traktor sa nadogradnjom za zimsko održavanje (plug i posipač za so). Konačno, radnici ovog preduzeća uskoro će poslove obavljati u novim radnim odijelima.