SPKD "Prosvjeta", AKCU u Sarajevu "Seljo", Kantonalni sud u Sarajevu.

Vrsta nagrade: 
Plaketa Kantona Sarajevo
Dodatak: 
Kolektivi
Godina: 
2009