Sarajevo film festival, Udruženje porodica, djece i osoba sa poteškoćama u razvoju "Dajte nam šansu", Plivački klub SPID

Vrsta nagrade: 
Plaketa Kantona Sarajevo
Dodatak: 
Kolektivi
Godina: 
2018