Saradnja Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i UNDP/UNEP u realizaciji aktivnosti iz oblasti zaštite prirode

Vlada Kantona Sarajevo je na jučerašnjoj sjednici dala saglasnost na Sporazum o finansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Kantona Sarajevo - Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.
Riječ je o  saradnji u oblasti zaštite prirode kroz projekt „Podrška UNEP/GEF portfoliju” i aktivnost “Postizanje očuvanja biološke raznolikosti kroz uspostavljanje i efikasno upravljanje zaštićenim područjima i izgradnju kapaciteta za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini”.
U okviru projekta  planirana je izrada Studije valorizacije dvije prirodne cjeline: Misoča i Čemerska planina koje se odlikuju izuzetno značajnim hidrološkim, biološkim i drugim prirodnim vrijednostima.
Ono što je značajno istaći jeste, da na ovom području već duži niz godina nisu rađena terenska istraživanja u svrhu valorizacije.
Federalno ministarstvo okoliša i turizma dalo je podršku u pogledu integralne zaštite obje prirodne cjeline i provođenja zaštite u kontekstu federalnog Zakona o zaštiti prirode.
“U okviru projekta planirana je, po prvi put, i priprema planova radi upravljanja  posjetama Spomeniku prirode Vrelo Bosne, te zaštićenim pejzažima Trebević i Bijambare koji svake godine bilježe povećan broj posjetilaca. Planovi bi trebali odrediti, između ostalog, i koliki je maksimalan mogući broj posjetilaca a da ne dođe do negativnog uticaja na postojeće prirodne resurse i okoliš u cjelosti“, istakao je ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Damir Filipović.
Sredstva za realizaciju projektnih aktivnosti obezbijedili su ovo ministarstvo i UNDP.