Saopštenje za javnost Nezzavisnog odbora

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Nezavisni odbor Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 25.07.2019. godine pregledao je dokumentaciju kandidata koji su podnijeli prijave na javni konkurs za poziciju policijskog komesara Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.
Na konkurs se prijavilo pet kandidata, od kojih su četiri dostavila dokumentaciju traženu u javnom konkursu, dok je jedna prijava odbačena kao nepotpuna.
Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa zakazan je za utorak 30.07.2019. godine.