Saopštenje za javnost Nezavisnog odbora

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Nezavisni odbor Skupštine Kantona Sarajevo obavještava javnost da je Opštinski sud u Sarajevu dana 19.06.2019 godine donio prvostepenu presudu broj 065 0 Rs 627379 Rs u predmetu Vahid Ćosić protiv Kantona Sarajevo (Nezavisnog Odbora)radi poništenja rješenja o utvrđivanju disciplinske odgovornosti, kojom je u cijelosti odbio tužbeni zahtjev tužitelja Vahida Ćosića kao neosnovan i istovremeno potvrdio da je Nezavisni Odbor donio pravilnu i na zakonu utemeljenu odluku.
Podsjećamo javnost da je Nezavisni Odbor Skupštine Kantona Sarajevo koncem 2016 godine po disciplinskoj prijavi Komisije za sigurnost Skupštine Kantona Sarajevo kao prvostepeni disciplinski organ proveo disciplinski postupak i utvrdio disciplinsku odgovornost bivšeg policijskog komesara Vahida Ćosića za davanje netačnih podataka koje su uticale na donošenje odluka nadležnih organa.

NEZAVISNI ODBOR