SAOPŠTENJE ZA JAVNOST NEZAVISNOG ODBORA

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Nezavisni odbor na Hitnoj sjednici, održanoj dana 12.10.2016. godine, razmatrao je bezbjedonosnu situaciju u Kantonu Sarajevo u svijetlu tragičnih događanja te konstatovao da je ista nezadovoljavajuća.

Ocjenjujući ulogu Policijskog komesara Vahida Ćosića, u ovim tragičnim dešavanjima, Nezavisni odbor će prikupiti dodatne informacije i izvršiti analize, nakon čega će se utvrditi eventualna odgovornost komesara , te preduzeti odgovarajuće mjere o kojima će javnost biti blagovremeno informisana.

NEZAVISNI ODBOR