Zakon o izmjenama i dopunama Zakona onabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo

2.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona onabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo
Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
04.2013
Nosilac posla: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2013
Razultat: 
Nije usvojen
Razmatrano na sjednici: 
27. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
Komentar: 
Bio na dnevnom redu po hitnom postupku