Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim okupljanjima u Kantonu Sarajevo

3.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim okupljanjima u Kantonu Sarajevo
Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
06.2013
Nosilac posla: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2013
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu