Programi rada sa Planom finansijskog poslovanja za 2011. godinu javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite

Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST RADA, SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
05.2011
Nosilac posla: 
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Predlagač: 
Kolegij Skupštine
Nosilac posla - dodatak: 
Javne ustanove iz oblasti socijalne zaštite
Godina: 
2011