Program rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2013. godinu

1. Program rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2013. godinu
Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
01.2013
Nosilac posla: 
Kolegij Skupštine
Predlagač: 
Kolegij Skupštine
Godina: 
2013
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
23. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo