Program rada i finansijski plan JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo za 2012. godinu

Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST ZDRAVSTVA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
06.2012
Nosilac posla: 
Ministarstvo zdravstva
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Nosilac posla - dodatak: 
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo
Godina: 
2012
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
16. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo