Program rada i finansijski plan JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo za 2011. godinu

Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST ZDRAVSTVA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
06.2011
Nosilac posla: 
Ministarstvo zdravstva
Predlagač: 
Kolegij Skupštine
Nosilac posla - dodatak: 
JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo
Godina: 
2011