Program rada i finansijski plan JU „Apoteke Sarajevo“ za 2011. godinu

Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST ZDRAVSTVA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
06.2011
Nosilac posla: 
Ministarstvo zdravstva
Predlagač: 
Kolegij Skupštine
Nosilac posla - dodatak: 
JU „Apoteke Sarajevo“
Godina: 
2011