Program mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanje više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenosti u Kantonu Sarajevo za 2012. godinu

Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST RADA, SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
03.2012
Nosilac posla: 
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Nosilac posla - dodatak: 
JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo
Godina: 
2012
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu