Program mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanje više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenosti u Kantonu Sarajevo za 2011. godinu

Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST RADA, SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA
Dio: 
INFORMATIVNI DIO
Rok: 
03.2011
Nosilac posla: 
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Predlagač: 
Kolegij Skupštine
Nosilac posla - dodatak: 
Ministarstvo privrede
JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo
Godina: 
2011
Komentar na rok: 
(informativno)