Odluka o uvjetima, načinu i specifičnosti organizacije obavljanja javnog linijskog prijevoza putnika u Kantona Sarajevo

Vrsta: 
Prijedlog odluke
Oblast: 
OBLAST SAOBRAĆAJA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
06.2011
Nosilac posla: 
Ministarstvo saobraćaja
Predlagač: 
Kolegij Skupštine
Godina: 
2011
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu