Program rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2020. godinu

Program rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2020. godinu
Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
12.2019
Nosilac posla: 
Kolegij Skupštine
Predlagač: 
Kolegij Skupštine
Godina: 
2019
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
24.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
Komentar: 
Usvojen 24. Radnoj sjednici