Program rada KJU "Gerontološki centar" za 2016. godinu