Program rada i finansijski plan Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu

Program rada i finansijski plan Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu
Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST ZDRAVSTVA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
02.2018
Nosilac posla: 
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Ministarstvo zdravstva
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2018
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu