Program rada i Finansijski plan KJU "Gerontološki centar" za 2017. godinu