Program rada i Finansijski plan KJU "Disciplinski centar za maloljetnike" za 2017. godinu